Ledige enheter har grønn markering rundt, klikk på ønsket enhet for mer informasjon. (på mobil klikker du 2 ganger)